Licenses Hosting

خرید انواع لایسنس دایرکت ادمین و سی پنل.بست طرح ارائه دهنده لایسنس دایرکت ادمین به صورت کامل می باشد

 • Direct Admin
 • ماهانه / 20.000 تومان
 • توضیحات : هر 30 روز یکبار باید تمدید شود و زمانی آی پی قابل تغییر می باشد که حداقل 31 روز از مدت زمان خرید لایسنس گذشته باشد
 • سفارش دهید
 • CPANEL
 • ماهانه / 65.000 تومان
 • توضیحات : هر 30 روز یکبار قابل تمدید می باشد
 • سفارش دهید
 • DirectAdmin-Full
 • ماهانه / 60.000 تومان
 • توضیحات : با قابلیت تغییر آی پی هر ماه یکبار و جمعا 5 بار در سال قابلیت واگذاری لایسنس به 80 درصد نرخ روز بست طرح قابلیت واگذاری به اشخاص دیگر وجود ندارد
 • سفارش دهید